ליווי פרויקטי בניה

אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של משרדינו הוא ליווי פרויקטי בניה מתחילתו של התכנון ועד להשלמת הרישום בטאבו. אנשי המקצוע המיומנים של החברה ליוו קבלנים רבים, קטנים וגדולים, במגוון רחב של פרויקטים וצברו ניסיון מגוון מאוד שיסייע גם לכם לצלוח את תהליך הבניה. הליווי כולל הכנת מפה טופוגרפית, שבאופן טבעי מסתמכת על מדידות מקיפות באמצעות מכשור מהמתקדמים בשוק, ולאחר מכן, בשלב הביצוע, סימונים מדויקים בגבולות המגרש ובפינות המבנה, ביקורים בשטח בשלבים בהם נדרש הדבר (בהתאם לחוק התכנון והבניה), אישור בכתב שהחפירות המיועדות ליציקת יסודות מתבצעות במקום המתאים לפי ההיתר, אישור בכתב על כך שבניית קומת המסד התבצעה בהתאם להיתר (הן מבחינת המיקום והן מבחינת הגובה), הכנתה של מפה מצבית עבור טופס 4 ועוד.

נגישות