single service accompanying

ליווי פרויקטי בניה

אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של שלסינגר מדידות הוא ליווי פרויקטי בניה מתחילתו של התכנון ועד להשלמת הרישום בטאבו ובעצם לרגע מסירת המפתחות לדיירים.

אנשי המקצוע המיומנים של החברה ליוו קבלנים רבים, קטנים וגדולים, במגוון רחב של פרויקטים וצברו ניסיון מגוון מאוד – שיסייע גם לכם לצלוח את תהליך הבניה

הליווי כולל הכנת מפה טופוגרפית, שבאופן טבעי מסתמכת על מדידות מקיפות באמצעות מכשור מהמתקדמים בשוק, ולאחר מכן, בשלב הביצוע, סימונים מדויקים בגבולות המגרש ובפינות המבנה, ביקורים בשטח בשלבים בהם נדרש הדבר (בהתאם לחוק התכנון והבניה), אישור בכתב שהחפירות המיועדות ליציקת יסודות מתבצעות במקום המתאים לפי ההיתר, אישור בכתב על כך שבניית קומת המסד התבצעה בהתאם להיתר (הן מבחינת המיקום והן מבחינת הגובה), הכנתה של מפה מצבית עבור טופס 4 ועוד.

עוד מרכיב של ליווי פרויקט בניה ע"י שלסינגר מדירות הוא הכנת תוכנית לצורך רישום בטאבו.