השירותים שלנו

services maps

מפות טופוגרפיות

הכנת מפות כרקע לתיכנון מפורט לפני תהליך בניה.

services plans

תוכניות לצורכי רישום ורישום בטאבו

הכנת תוכניות איחוד וחלוקה בהתאם לתב"ע תקפה, אישורה במרכז למיפוי ישראל ורישומה בטאבו.

services apt building

תשריטי בית משותף

הכנת תוכנית לרישום יחידות הדיור בטאבו בגמר הבניה.

services interior

מדידות פנים ומודלים תלת מימדיים

מדידת חללים לתיכנון אדריכלי והפקת תוכניות של חזיתות המבנים, קומות המבנה ויצירת מודלים תלת מימדיים 3D.

services accompanying

ליווי פרויקטי בניה

ליווי הקבלן או יזם לאורך הבניה בתחום המדידות משלב העליה לקערקע, סימונים שונים לבניה מדידות בגמר הבניה והגשה לרשויות.