מחלקת רישום

מתמחה בתכניות לצרכי רישום בטאבו/תצ"ר וברישום מקרקעין

בכל מקרה של חלוקת שטח למגרשי משנה או איחוד חלקות (פרצלציה) יש להצטייד בתוכניות לצורכי רישום ורישום בטאבו. תוכניות אלה מבוססות על תב"ע (תוכנית בניין עיר) מאושרת, ומחויבות בקבלת אישור מהמרכז למיפוי ישראל ושל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. הוותק הרב של משרדינו, והמקצועיות הגבוהה מבטיחים לכל לקוח תהליך יעיל ומהיר, ללא עיכובים מיותרים. התהליך כולל הבנה של צורכי הלקוח (בין אם אדם פרטי, בין אם קבלן בניין ובין אם משרד ממשלתי), הכנת תיק חישובים ע"י מודד מוסמך, עריכת התוכניות, הגשתן לאישור במרכז למיפוי ישראל וקבלת מפה כשרה לרישום, הגשת כל המסמכים הנדרשים ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית ולבסוף רישום בטאבו.

נגישות