מחלקת מידול 3D

קבלת צילומי אורתופוטו מהשטח והפקת מפות פוטוגרמטריות מדויקות, מידול 3D  360 מעלות, מידול בטכנולוגיית  BIM היעילה, ביצוע מעקב צמוד של עבודות הבניה והמערכות באמצעות רחפנים, תוכניות עדות, בדיקת עבודות קבלנים שונים בשטח ע"י מפות תיעוד לרשויות וגורמים שונים, כגון: חברת חשמל, קצא"א, בזק וכד'.

נגישות